Teknologi i helse og omsorg

På dette forskningsområdet har vi et spesielt fokus på hjemmeboende tjenestemottakere, men også på teknologi rettet mot menneskers dagligliv knyttet til læring, deltakelse og inkludering i samfunnet. Så langt har hovedtyngden av forskningen vært relatert til omsorgsteknologi.

Vi forsker også på funksjonshemming og teknologi relatert til brukerrollen, livskvalitet, design og estetikk. Gruppen har tverrfaglig forskningskompetanse på feltet – med etablert samarbeid mellom helsefag og ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen siden 2006. 

Forskergruppe

Prosjekter 

Avsluttede prosjekter


Professor
Senter for omsorgsforsking