Grønn skipsfart

Den grønne omstillingen i maritimt næringsliv omhandler teknologi, systemer og kompetanse for de moderne fremdriftsløsningene i skipsfarten. Den raske utviklingen stiller nye krav til hele verdikjeden og systemene rundt. Det er derfor viktig at HVL som utdanningsinstitusjon kan tilby forskning og nyutdannede kandidater med relevant kompetanse for den teknologiske utviklingen av grønn skipsfart.

Den maritime regionen langs kysten på Vestlandet kjennetegnes av verdensledende teknologimiljøer og rederier. Gjennom utvikling og implementering av komplekse og miljøvennlige teknologier sikres det verdiskaping, kompetanseheving og regional utvikling. Høgskulen på Vestlandet er med sine fem campus tett på den maritime klyngen og har en ypperlig mulighet for å være en bidragsyter i denne viktige utviklingen i næringen.

Senter for sjøsikkerhet skal bidra til økt synlighet og styrking av HVL sine fagmiljøer med mål om å være en foretrukket samarbeidspartner gjennom forskning, utvikling og innovasjon i maritim næring. På denne måten kan vi bidra til utvikling i den maritime regionen på Vestlandet gjennom nettverksbygging, samhandling og utdannings- og kunnskapsutvikling.

Fagmiljøene ved HVL forsker mellom annet på:

Senter for sjøsikkerhet skal synliggjøre dette arbeidet, identifisere samfunnets og næringens behov og koble sammen i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Kontakt oss

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Seniorrådgivar

bilde av Kristoffer Fagervoll Sortland

Kristoffer Fagervoll Sortland

Innovasjonsrådgivar