Sikker skipsfart

For å sikre en bærekraftig utvikling av maritim næring, må sikkerheten til sjøs ivaretas. Dette blir enda viktigere i den raske utviklingen i skipsfarten med nye energibærere, ny teknologi og digitale løsninger. Høgskulen på Vestlandet har allerede ledende fagmiljøer innen maritim sikkerhet, men med dagens utvikling og fokus i næringen er det både et behov for mer forskning og mer tverrfaglige tilnærminger.

Gjennom fokusområdet Sikker skipsfart skal Senter for sjøsikkerhet synliggjøre HVL sitt fokus på sikkerhet, sikkerhetskultur, risiko og risikostyring i maritim næring. Tverrfaglig samarbeid med maritime myndigheter, klynger og næringslivsaktører er verdifullt for forskning og utvikling innen sikker skipsfart ved HVL.

Fagmiljøene ved HVL forsker mellom annet på:

Senter for sjøsikkerhet skal synliggjøre dette arbeidet, identifisere samfunnets og næringens behov og koble sammen i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Kontakt oss

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Seniorrådgivar

bilde av Kristoffer Fagervoll Sortland

Kristoffer Fagervoll Sortland

Innovasjonsrådgivar