Velkommen til SimArena

SimArena er samlebetegnelsen for 25 testlaboratorium – et moderne og velutstyrt simuleringssenter. Her er det rom for ferdighetstrening, veiledning, refleksjon, simulering og forskning. Alt relatert til utfordringene man får i yrkeslivet og sikkerheten til fremtidens pasienter.

Laboratorier for klinisk sykepleie

Laboratoriene for klinisk sykepleie inneholder sykepleielaboratorium og laboratorier for operasjon, anestesi og intensiv. Vi har også et jordmorlaboratorium hvor studentene får trene på ulike ferdigheter og prosedyrer.

Laboratorie for radiografi

Minirøntgenavdelingen består av en lab med konvensjonelt røntgenapparat, CT og et eget bildebehandlingsrom. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har en egen CT til bruk i undervisningen.

Laboratorier for fysioterapi

Fysioterapistudentene trener på en rekke behandlingmetoder og øvelser på poliklinikken, på benkebehandlingslaboratoriet og rehabiliteringslaboratoriet. Vi har også et velutstyrt fysiologisk testlaboratorium.

Laboratorier for ergoterapi

Sanselaboratoriet stimulerer ulike sanser. Her finner du også et eget ortoselabortatorium, håndverkslaboratorium, aktivitetslaboratorium, samt ergonomi- og mobilitetslaboratorium.

Omsorgsteknologilaboratoriet

Omsorgsteknologilaboratoriet er utstyrt med forskjellige tekniske hjelpemidler som skal gi økt trygghet og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen.