Laboratorier for klinisk sykepleie

I laboratoriene kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling.

Laboratoriene brukes i undervisning på bachelor, videreutdanning og masternivå, primært innen sykepleie.  Laboratoriene er utstyrt med det nyeste innen medisinsk-teknisk utstyr som brukes i pasientbehandling i dag. Vi benytter pedagogiske metoder som demonstrasjon, ferdighetstrening, veiledning, rollespill, simulering og refleksjon relatert til sentrale ferdigheter i yrkesutøvelsen. Studentene øver både på yrkesspesifikke ferdigheter og på mer komplekse situasjoner basert på pasientrelaterte scenarioer.

Laboratoriene er utstyrt med de mest avanserte simuleringsdukkene som er på markedet i dag. Fra kontrollrommet styrer en operatør simuleringsdukkene på de ulike laboratoriene og samarbeider med en fasilitator i simuleringsrommet via lyd og bilder. Operatøren kommuniserer enten gjennom dukken, ut i rommet eller til fasilitator. Avansert AV-utstyr muliggjør videoopptak av simuleringsaktiviteten, som fasilitator kan vise for studentene i debrifing etter simuleringen.