Kommunikasjons- og veiledningslaboratorier

I laboratoriene kan studentene tilegne seg relasjonelle ferdigheter i kommunikasjon og veiledning. Laboratoriene brukes hovedsakelig av bachelorstudenter på sosionom, vernepleie, og studenter i videreutdanning innen rus og psykisk helse og familieterapi.

Laboratoriene brukes i trening på ulike samtale- og veiledningssituasjoner som forberedelse til praksis. Scenariene omfatter enkeltsamtaler og samtaler med flere og gruppe. De fokuserer på problemstillinger og utfordringer som skal bidra til refleksjons- og handlingskompetanse i praksis. Simuleringen er bygget opp trinnvis gjennom: forberedelse av case, gjennomføring av case med videoopptak, analyse og tilbakemelding/debrifing. 

I simuleringstreningen benyttes videokamera og grupperom med AV-utstyr.