Ergoterapi

Ergoterapi handler om å hjelpe mennesker til å mestre hverdagslige aktiviteter ut fra egne forutsetninger. I laboratoriene for ergoterapi får studentene prøve ut ulike aktiviteter rettet mot ulike brukergrupper.

Laboratoriene for ergoterapi består av et ortoselabortatorium, håndverkslaboratorium, aktivitetslaboratorium, ergonomi- og mobilitetslaboratorium, samt et sanselaboratorium som stimulerer ulike sanser. 

Bli med inn i sanselaboratoriet!