Rehabiliteringslaboratoriet F327

Rehabiliteringslab F327 er et tverrfaglig laboratorium som benyttes i forskning-, utvikling- og undervisningssammenheng. Tradisjonelt har laben i hovedsak vært benyttet innen Fysioterapifaget, men syngeriene er levende, og nå benytter også Ergoterapi, Radiografi og Data- og Realfag laboratoriet og tilhørende utstyr.

Som bachelorstudenten på fysioterapi er du innom Rehabiliteringslab F327 ved O2-testing som del av undervisning innen fysiologi 1. året og når du skal oppleve hvordan det er å være «testobjekt» i et forskningsprosjekt i HPPW 2. året. Dersom du velger å gå for en bacheloroppgave der du gjennomfører testing på medstudenter eller kobler deg opp til ansattes forskningsprosjekter vil du ha fri tilgang til å benytte utstyr fra Rehabiliteringslab F327 (Selvsagt etter opplæring).

På flere utdanninger kan du oppleve at undervisning gjennomføres med utstyr fra Rehabiliteringslab F327, så om du oppdager at spennende teknologisk utstyr er benyttet i undervisningen er det bare å ta kontakt og se om det er mulighet for opplæring og bruk av utstyret inn mot din bacheloroppgave!

Rehabiliteringslab F327 benyttes i stor grad til interne og eksterne forskningsprosjekter av ulik karakter, og utvikling av nye undervisningsformer innen bevegelseslære, biomekanikk, funksjonell anatomi med mer. Fokusområdene er mange, så ta kontakt om du brygger på et spennende prosjekt eller er nysgjerrig på hva vi jobber med.