Røntgenlaboratorier

Høgskolen i Bergen har en minirøntgenavdeling som består av lab med konvensjonelt røntgenapparat, en CT-lab med CT-skanner, samt et bildebehandlingsrom.

Laben med konvensjonelt røntgenapparat brukes for undersøkelser, hovedsakelig av skjelett og thorax. Høgskolen i Bergen er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har en CT-maskin til bruk i undervisning. På bildebehandlingsrommet kan studentene behandle medisinske bilder fra ulike modaliteter som CT, MRI, PET og ultralyd.

Bli med inni CT-laboratoriet!