Simulering og bruk av utstyr

Her finner du som ansatt all den informasjonene du trenger for gjennomføring av simulering og riktig bruk av utstyr.

Simulering

Skal du som ansvarlig gjennomføre simulering på en av labene ved SimArena, bestilles dette via «Bestillingsskjema» senest seks uker før planlagt simulering. I tillegg er det ansvarlig lærer sin oppgave å sørge for at alle involverte studenter har signert Samtykkeskjema før simulering starter.

Utstyr

Ved bruk av utstyr fra SimArena må dette bestilles i god tid før planlagt bruk for å sikre at det ikke allerede er bestilt. Dette gjelder både for ansatte og studenter. For oversikt over utstyr henviser vi til TimeEdit. Bestilling gjøres pr. mail til aktuell kontaktperson (Se til høyre).

Alt utstyr er merket med QR-kode. Når du låner med deg utstyr ut fra laben skal dette registreres på telefon. For mer informasjon om dette henvises til «Internkontrollsystem med informasjon om QR-koder» lang versjon, eventuelt den korte versjonen om du bare trenger en påminnelse.