Interimsstyret

Hausten 2016 tok interimsstyret avgjerder på vegner av den fusjonerte høgskulen.

Interimsstyret gjekk 01.01.2017 over til å bli det fyrste styret for Høgskulen på Vestlandet.

01/2016 Sak 001–014/16
02/2016 Sak 015–023/16
03/2016 Sak 024–035/16
04/2016 Sak 036–057/16