Aktiviteter

Dette skjedde i 2018:

Behandling i Strategisk ledergruppe:

27.02.2018: Utarbeidet prosjektbeskrivelse. Prosjektlederstilling er foreslått i linjen under prorektor for forskning, og ikke direkte under rektor. 

21.08.2018: Gro Anita Fonnes Flaten presenterte utkastet til prosjektplan for prosjekt universitet. Ledergruppa vedtok at det skulle opprettes et prosjekt under prorektor for forskning som skal holde i, og koordinere arbeid med HVL sin søknad om universitetsakkreditering. Ledergruppa diskuterte saken og ble invitert til å komme med innspill til den foreslåtte prosjektplanen. 

2019

24.01.2019: Berit Rokne orienterte om prosjektet. Ledergruppa diskuterte saken. 

21.02.2019: Gro Anita Fonnes Flaten presenterte forslag til prosjektskisse for programmet som skal følge opp universitetssøknaden. Ledergruppa kom med innspill til revideringer og Gro Anita Fonnes Flaten følger opp dette. 

23.04.2019: Rektorvedtak om etablering av Universitetsprosjekt og oppnevning av styringsgruppe og arbeidsgruppe