Desse jobbar med prosjektet

Slik er universitetsprosjektet organisert.

Prosjektet er organisert gjennom ei prosjektleiing, ei arbeidsgruppe og ei referansegruppe. Strategisk leiargruppe (SLG) er styringsgruppe for prosjektet. 

Rektor Berit Rokne er prosjekteigar, prorektor for forsking, Gro Anita Fonnes Flaten er prosjektansvarleg og Dag Stenvoll er prosjektleiar. 

Prorektor for forsking
Høgskulen på Vestlandet

 

Seniorrådgivar – Prosjektleiar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon

 

Prosjektleiinga består av prorektor for forsking og prosjektleiar. Dei rapporterer til Strategisk leiargruppe, som er styringsgruppa for prosjektet. 

Ei arbeidsgruppe skal utarbeide søknad om akkreditering som universitet. Samansettinga av arbeidsgruppa blir endra ved behov ettersom prosjektet utviklar seg. 

I tillegg har prosjektet ei referansegruppe med tilsette frå ulike delar av institusjonen. Dei skal vere diskusjonspartnarar, gi råd til arbeidsgruppa og informere om prosjektet ut til sine einingar. 

Arbeidsgruppe:

 • Dag Stenvoll, prosjektleiar
 • Linda Marie Hvaal McGuffie (prosjektstøtte)
 • Knut Steinar Engelsen (FLKI)
 • Anne Berit Apold (Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon)
 • Solveig Råheim Grønsdal (Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
 • Anne Gro Dalland (Avdeling for utdanningskvalitet)
 • Elise Løvereide (Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt)

Referansegruppe:

 • Silvia Encheva, FØS
 • Arnt Fløysand, FIN
 • Georg Førland, FHS
 • Kristine Tangen, økonomi
 • Håvard Nes, HR/Avdeling for digitalisering og organisasjonsutvikling
 • Jan Ove Henriksen, virksomhetsstyring
 • Øyvind Midtbø Berge, tillitsvalgt
 • Stian Sunde, studentrepresentant
 • Erik Kyrkjebø, eksternfinansiering

Har du spørsmål eller kommentarar?

Send oss ein e-post!

up@hvl.no