Disse jobber med prosjektet

Slik er prosjektet organisert.

Rektor Berit Rokne er prosjekteier og prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, er prosjektansvarlig.

Prosjektledelsen består av prorektor for forskning og prosjektleder (stilling under utlysning). Prosjektledelsen rapporterer til styringsgruppen for prosjektet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide søknad om akkreditering som universitet. Arbeidsgruppen rapporterer til prosjektledelsen. Sammensetningen av arbeidsgruppen vil kunne endres etter hvert som prosjektet utvikler seg ut fra kompetansen det er behov for inn i prosjektet til enhver tid.

Rektor har oppnevnt følgende medlemmer til styrings- og arbeidsgruppe for universitetsprosjektet:

Styringsgruppe:

 • Gro Anita Fonnes Flaten (prorektor for forskning)
 • Tage Båtsvik (Organisasjonsdirektør), Helge Skugstad vara (dir. økonomi- og arealforvaltning)
 • Randi Skår (dekan FHS), Asle Holthe vara (dekan FLKI)
 • Øyvind Midtbø Berge (tillitsvalgt), vara med møterett: Svein Ole Sataøen
 • Student: Stian Sunde, vara med møterett: Jonas Hagesæther Røthe

Arbeidsgruppen:

 • Dag Stenvoll, prosjektleder
 • Linda Marie Hvaal McGuffie (prosjektstøtte)
 • Knut Steinar Engelsen (FLKI)
 • Trine Meling Stokland (FHS)
 • Terje Gravdal (forsadm), vara: Anne Berit Apold
 • Solveig Råheim Grønsdal (intadm)
 • Merete Sviggum, vara Anne Gro Dalland (utdadm)
 • Elise Løvereide (kommunikasjon)
 • Silvia Encheva, Kontaktperson FØS
 • Arnt Fløysand, Kontaktperson FIN
 • Kristine Tangen, Kontaktperson økonomi
 • Håvard Nes, Kontaktperson HR
 • Jan Ove Henriksen, Kontaktperson Virksomhetsstyring