Desse jobbar med prosjektet

Universitetsprosjektet er organisert gjennom ei prosjektleiing, ei arbeidsgruppe og ei referansegruppe. Toppleiinga er styringsgruppe. Prosjektleiinga består av prorektor for forsking og prosjektleiar. Dei rapporterer til toppleiinga, som er styringsgruppa for prosjektet.

bilde av Gunnar Yttri

Gunnar Yttri

Rektor er prosjekteigar

bilde av Gro Anita Fonnes Flaten

Gro Anita Fonnes Flaten

Prorektor for forsking er prosjektansvarleg

bilde av Dag Stenvoll

Dag Stenvoll

Prosjektleiar

Arbeidsgruppe og referansegruppe

Ei arbeidsgruppe skal utarbeide søknad om akkreditering som universitet. Samansettinga av arbeidsgruppa blir endra ved behov ettersom prosjektet utviklar seg. 

I tillegg har prosjektet ei referansegruppe med tilsette frå ulike delar av HVL. Dei skal vere diskusjonspartnarar, gi råd til arbeidsgruppa og informere om prosjektet ut til sine einingar. 

Arbeidsgruppe

 • Dag Stenvoll, prosjektleiar
 • Knut Steinar Engelsen (FLKI)
 • Anne Berit Apold (Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon)
 • Solveig Råheim Grønsdal (Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
 • Anne Gro Dalland (Avdeling for utdanningskvalitet)
 • Katrine Sele (Avdeling for kommunikasjon)

Referansegruppe

 • Amalie Helstrup Torkildsen, studentrepresentant
 • Ole Brekke, FØS
 • Arnt Fløysand, FIN
 • Georg Førland, FHS
 • Gjert Anders Askevold, tillitsvalgt
 • Erik Kyrkjebø, eksternfinansiering
 • Kristine Tangen, økonomi
 • Anne Marit Morken, HR
 • Bjørg Kristin Selvik, styresekretariat og virksomhetsstyring
 • Siri Smith, klima- og berekraftskoordinator
 • Paul Manger, leiar for campusutvikling 

Har du spørsmål eller kommentarar?

Send oss ein e-post!

up@hvl.no