Organisasjonsutviklingsprogrammet

Korleis skal vi utvikle Høgskulen på Vestlandet til ein felles organisasjon? Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) tek hand om desse prosessane, fram til dette ansvaret er plassert i den nye organisasjonen.

Prosjekta

Programmet rommar eit sett prosjekt som høgskulestyret har vedteke rammer for:

Aktuelt

Kva skjer?

Sjå statusoversikt for kva som skjer i OU-programmet. Sida blir etter planen oppdatert i slutten av kvar veke.

Å forme det største fakultetet

Fakultetet som skal romme lærarutdanningane, idrett og kulturfag blir det største fakultetet ved HVL, med mellom 450 og 500 tilsette. Arbeidet med organiseringa handlar mykje om å forme nye faglege identitetar.

Kva har allereie skjedd?

Vi er no inne i den siste fasen av fusjonsprosessen, der ein ny linjeorganisasjon skal på plass. Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosjektet. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet