Arbeids- og kompetanseområde

Ansatt siden 1.8.1993 som sosiolog med særlig faglig fokus på kjønn, sosial ulikhet, global forståelse og internasjonalisering. Har hatt blant annet hatt undervisningsoppgaver knyttet til ungdomssosiologi, samfunnsfag i barnehagelærerutdanning, organisasjon og ledelse, samfunnsfagsdidaktikk, flerkulturell forståelse og global forståelse.
Har førstelektorkompetanse knyttet til sosiologi, kjønn og ledelse, interkulturell kompetanse og ulike læringsformer. Særlig interesse for utvekslingserfaringer som norske studenter får i Zambia og zambiske studenter har fått i Norge gjennom faget Global Knowledge.
Internasjonal erfaring:
Feltarbeid (6 mnd + 2 mnd) og flere kortere opphold i Indonesia (Bali) i perioden 1991 - 2010.
12 kortere opphold i Namibia som rådgiver for NAMAS i samarbeid med NIED med fokus på kompetanseheving av lærere i skoler for San og Himba-elever i perioden 2005 - 2007.
40 opphold i Zambia i løpet av de siste15 år som rådgiver for utdanningsdepartementet på fådeltmetodikk i zambiske skoler, forsker, faglig veileder for norske og zambiske studenter og internasjonal koordinator. For tiden forskningsprosjekt med University of Zambia og ansvar for studentoppfølging av Global Knowledge-studenter i Zambia.

Underviser i

 • Global Knowledge
 • Pedagogisk leiing og kulturelt mangfald
 • Utdanning og bærekraft

Forskar på

 • Kultursensitive undervisningsformer
 • Tverrkulturell kompetanse i norske barnehager
 • Internasjonale studenters kompetanse etter et år i Norge
 • Norske studenter i Zambia - en form for dannelsesreise?

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year—How Do They Describe Their Transformative Learning?

  Bergersen, Ane, Muleya, Gistered (2019)
 • Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger

  Bergersen, Ane (2017)
 • Kultursensitive læringsformer – økt bevissthet gjennom tverrkulturell kompetanse?

  Bergersen, Ane (2016)
 • Danning og tverrkulturell kompetanse

  Bergersen, Ane (2015)
 • Hva mener zambiske studenter at ett år i Norge som kvotestudent har betydd for egen profesjonsutøvelse i hjemlandet?

  Bergersen, Ane (2014)