Førstelektor

Aud Berit Fossøy

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna lektor med hovudfag i sosiolog frå NTNU, 1991. Tilsett ved ungdoms- og vidaregåande skule til sammen 8 år. Tilsett ved campus Førde frå 1.8. 1993 med undervisningsoppgåver på bachelor i sjukepleie, ulike vidareutdanningar og på master. Har i ei årrekke hatt faggruppeansvar for ulike emner, samt ansvar for vidareutdanning i Helsepsykologi. Frå 2013: førstekompetanse i sosiologi og helsefremjande/ førebyggjande arbeid. Spesiell interesse for feltet helsesosiologi; korleis det som ofte blir opplevd som personlege problem med indvividuelle løysingar, kan knyttast til strukturelle eller kulturelle problem. Har ansvar for internasjonaliseringsarbeid med inn- og utreisande studentar. Fleire opphald i bl.a. Zambia for å følge opp våre samarbeidspartar.

 

Emneansvarleg:

SK152 Sjukepleiaren sitt ansvar i kvalitetsutvikling og forskning

SK152 bacheloroppgåve i sjukepleie

 

Underviser i

 • Underviser i helsesosiologi; helse og sosial ulikskap, korleis vi kan forstå fenomenet 'helse', kultursensitiv kommunikasjon, emne innanfor prosjekt- og forskningstem,ma

Forskar på

 • Helse og kulturaktivitet
 • Personar med demens og nettverk
 • Organisering av rettleiing ved praksisstudie

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Magiske augneblikk; erfaringar med kulturprosjekt for eldre

  Fossøy, Aud Berit, Grov, Ellen Karine, Sandvoll, Anne Marie (2018)
 • Skal lage hjelpe-app for demente.

  Fossøy, Aud Berit (2017)
 • Implementation of interprofessional student teams in specialized health services. Implications for models of practice, understanding, interaction and identity

  Andersen, Irene Aasen, Fossøy, Aud Berit (2016)
 • Seniorkoret som møteplass og helsefremmende arbeid i den tredje alder

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig (2016)
 • «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking

  Halding, Anne-Grethe, Moltu, Christian, Fossøy, Aud Berit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • Kultur og helse

  Fossøy, Aud Berit (2015)
 • Kultur og helse - kva er det?

  Fossøy, Aud Berit (2015)
 • Enhancing Userinvolvement in research

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine, Fossøy, Aud Berit, Larsen, Tone, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Valvik, Steinar, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grimelid, Grete Berg, spesialsjukepleiar, Aarsheim, Evy, ergoterapeut (2014)
 • Delemne Helsefremjande og førebyggjande arbeid, ved bachelorstudium sjukepleie. Innføring og dokumentasjon

  Fossøy, Aud Berit (2013)
 • Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig, Grov, Ellen Karine (2013)
 • Seniorkor - helsefremjande aktivitet i stødig ramme

  Fossøy, Aud Berit (2012)
 • Seniorkor - helsefremjande aktivitet i stødig ramme

  Fossøy, Aud Berit, Hauge, Solveig (2012)
 • Helse i eit kulturperspektiv 2

  Fossøy, Aud Berit (2011)
 • Kultur i eit helseperspektiv

  Fossøy, Aud Berit (2011)
 • Bedre føre var Terping på kommareglar, eventyr og korøving kan vera helsefremjande og førebyggjande

  Fossøy, Aud Berit (2010)
 • Essay: "Det var ikkje det eg sa", -om mistolkingar og forstyrringar i eit intervju

  Fossøy, Aud Berit (2010)
 • Kultur for helsa! -heilskapstenking for betre helse hjå eldre

  Fossøy, Aud Berit (2010)
 • Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid?

  Fossøy, Aud Berit (2010)
 • Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid?

  Fossøy, Aud Berit (2010)
 • Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid?

  Fossøy, Aud Berit (2009)
 • Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid?

  Fossøy, Aud Berit (2009)
 • Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid? Evaluering av tiltak

  Fossøy, Aud Berit (2009)
 • Prosjektplan: Kultur og eldre: berre moro eller målretta arbeid? Evaluering av kulturtiltak i Førde Kommune

  Fossøy, Aud Berit (2009)
 • Prosjektplanpresentasjon: Evaluering av prosjekt: Kultur og Eldre, -eit prosjekt om heilskapstenkning for betre helse

  Fossøy, Aud Berit (2009)
 • Kvinnehelse - eit kulturelt lotteri?

  Fossøy, Aud Berit, Strømmen, Grethe Hammer (2007)
 • Videreutdanningsstudentar -ein ressurs i førebyggjande helsearbeid

  Try, Eva, Fossøy, Aud Berit (2004)
 • Fritt val på øverste hylle? -om jenters val av kvinne- eller mannsyrke

  Fossøy, Aud Berit (1991)