Professor

Jan Olav Fretland

Arbeids- og kompetanseområde

Dosent norskdidaktikk. Var frå 1.2.2017 til 1.8.2018 programansvarleg for den nye grunnskulelærarutdanninga i HVL. Har arbeidt med skrivedidaktikk i skulen og med enklare språk i forvaltninga og har skrive mange fagbøker om temaet.
Har siste åra arbeidt mest med masterutdanninga i læring og undervisning.
Første rektor for Høgskulen i Sogn og Fjordane 1994-2000.
Leiar i rådet for den nasjonale forskarskulen for lærarutdanning (NAFOL). Har også vore styreleiar for Noregsuniversitetet og leiar for Norsk språkråd