Spesialbibliotekar

Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll

Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-4039

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved HVL-biblioteket i Sogndal.

1981-83 Statens bibliotekhøgskole, Oslo
1980-81 Aalborg universitet. Bibliotekfag
1978-79 Førskolelærerlinja. Høgskolen i Bergen


ARBEIDSFELT for HVL-biblioteket Sogndal:

- Hovedansvar for samlingsutvikling (Innkjøp/registrering/budsjett
  for trykte bøker)
- Medansvar for trykte tidsskrift
- Undervisning og veiledning
- Registrering i forskningsdatabasen Cristin
- Kvalitetssikring i Leganto
- Litteratursøk


KONTAKTBIBLIOTEKAR for:

FLKI, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett i Sogndal.

ANNET:

- Styremedlem i FF-TA  (Forskerforbundets sin klubb for
  teknisk-administrative ansatte ved HVL)
- Styremedlem i sosialkomiteen for HVL-biblioteket Sogndal