Førstelektor

Lars Kyte

Arbeids- og kompetanseområde

Helsefag

Underviser i

  • Medisinske og naturvitenskapelige emner i 1. studieår
  • Kommunehelsetjeneste 3. studieår

Forskar på

  • Previsittens betydning for behandling og pleie
  • Digitale læringsmidler i klasserommet
  • Implementering av medisinsk naturvitskapleg kunnskap i sjukepleie

Forskargrupper

  • Nettverk for Pedagogisk Forsknings- og utviklingsarbeid, Campus Førde (leder)
  • Utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner