Rådgivar

Bente Kjørstad Walaker

Bente Kjørstad Walaker
Epost: Send epost
Førde
VI, VIE2010

Arbeids- og kompetanseområde

Utviklar og koordinerer master-, vidare- og etterutdanningstilbod ved fakultet for helse- og sosialvitskap.

Skreddarsyr kurs, utdanningar og konferansar på oppdrag.

Samarbeider med fagmiljøa og koordinerer utvikling av prosjekt innan kompetanseutvikling, livslang læring og oppdragsprosjekt, med særleg ansvar for FHS, men også tverrfakultære prosjekt der det er aktuelt.

Har ansvar for praktisk planlegging og praktisk tilrettelegging av konferansar og arrangement på campus Førde.

Sekretær for campusråd Førde.