Fagseksjonsleiar sosialt arbeid

Mariann Iren Vigdal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna sosionom frå Diakonhjemmets høgskole (1996).
Cand. mag, vidareutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av menneske med alvorlige psykiske lidingar (2002). Godkjenning som klinisk sosionom (2005). Vidareutdanning innan vald i nære relasjonar (2010). Yrkeserfaring som rusmiddelkonsulent i kommune, miljøterapeut/ sosionom ved ein DPS, rådgjevar i kriminalomsorga. Arbeidde som timelærar ved campus Sogndal i ni år før eg tok til som høgskulelærar i 2013. Har i hovudsak hatt emneansvar / undervisningsoppgåver på bachelorutdanninga i sosialt arbeid og undervisningsoppgåver ved vidareutdanningar innan rus og psykisk helsearbeid. Frå august 2015 utnemnt til verv som institusjonsansvarleg for skikkavurdering ved campus Førde og Sogndal.
Høgskulelektor ved campus Sogndal med Master i samhandling innan helse og sosialtenester (2017). Frå mars 2018 åremålsstilling som fagseksjonsleiar sosialt arbeid, campus Sogndal og Bergen ved institutt for velferd og deltaking ved fakultet for helse og sosialvitskap.

Underviser i

  • Motiverande intervju, modellar i sosialt arbeid, vald og overgrep

Forskargrupper

  • Samfunnsvitskapleg rusforsking