Rådgjevar

Tove Takvam Uglum

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er innhaldsprodusent på hvl.no og har ansvar for studie- og studentinfo for nærregion Sogn og Fjordane på hvl.no.

Eg jobbar i tillegg med sosiale medium.

Har studert ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Telemark, og har ein cand. mag i økonomi, administrasjon, marknadsføring og reiseliv. Eg har tidlegare jobba som rådgivar i Direktoratet for forvaltning og IKT.