Timelærar

Hedvig Neerland Abrahamsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har en PhD i utdanningsledelse og er faglig ansvarlig og koordinator for rektorutdanningen ved HVL.
Er faglig ansvarlig for emnet politikk, styring endring o i masterprogrammet 'Organsiasjon og leiing'.