Førsteamanuensis

Monika Alvestad Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjon og leiing
Barnevern
Sosialt arbeid
Offentleg forvaltning
Politikk
Profesjon

Underviser i

 • Master i organisasjon og leiing
 • Sosialt arbeid
 • Barnevern
 • Master i organisasjon og leiing
 • Barnevern
 • Sosialt arbeid

Forskar på

 • Etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall
 • JobbLOOP, tiltak for inkludering i arbeidslivet
 • Barns deltaking og borgarskap i naturbarnehagen
 • Tilsynets rolle i institusjonsbarnevernet
 • Etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall
 • Barns deltaking og borgarskap i naturbarnehagen
 • JobbLOOP, tiltak for arbeidsinkludering
 • Tilsyn i institusjonsbarnevernet

Forskargrupper

 • Samfunnsvitskapleg rusforsking (leiar Lillian Bruland Selseng)
 • Innovasjon og kvalitet i offentleg sektor (IKO)
 • Samfunnsvitskapleg rusforsking
 • Innovasjon og kvalitet i offentleg sektor