Spesialbibliotekar

Susanne Daae-Qvale

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator ved biblioteket Sogndal med ansvar for dagleg drift i biblioteket

Kontaktbibliotekar for Institutt for miljø og naturvitskap 

Underviser i

  • Litteratursøking, referansehandtering, kjeldekritikk