Stipendiat

Bente Egge Søvde

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2001, og har 12 års erfaring frå arbeid i heimesjukepleia. Master i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda i 2013. Sidan 2013 har eg vore tilsett som høgskulelektor ved Campus Førde. Arbeidsoppgåver: Undervising og praksisoppfølging i bachelorutdanning i sjukepleie. Undervising på ulike vidareutdanningar.
Frå 2014-2015 emneansvar for emne SK 169 Grunnleggande sjukepleie, SK 155 Etikk, juss og psykologi og SK 170 Rettleia praksis på sjukeheim. Frå 2015/2018 verv som programansvarleg for bachelorutdanninga i sjukepleie ved Campus Førde. Frå våren 2018 stipendiat

Forskar på

  • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
  • Pårørande si rolle i heimesjukepleia
  • Heimebuande eldre som lever med skrøpelighet

Forskargrupper