Høgskulelektor

Hilde Søreide

Arbeids- og kompetanseområde

Programkoordinator bachelor i sykepleie, Førde
Utdanna sjukepleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2001, og har 13 års praksis frå kommunehelsetenesta.
Master i Organisasjon og leiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2015.
Hausten 2014 starta eg i stilling som høgskulelærar ved avdeling for helsefag, campus Førde med opprykk til høgskulelektor 2015.
Arbeidsoppgåvene mine er undervisning, praksisoppfølging og rettleiing på bachelorutdanninga i sjukepleie.

Underviser i

  • Grunnleggande sjukepleie sk161, sk169, sk170, sk157, sk167, sk152, sk159

Forskar på

  • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
  • ADL- tilstand hjå bebuarar på sjukeheimar i Sogn og Fjordane
  • Kvalitetssikring av studentutveksling til Zambia

Forskargrupper

  • Deltakar i forskingsgruppa NursComp der vi forskar på sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane. Forskargruppa er ei av satsingane under "Samhandling og kvalitet i helse- og sosial tenestene" ved senter for helseforsking. Avslutta
  • Deltar i forskingsgruppa Sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim - ADL kartlegging av bebuarar. Avslutta
  • Nettverk for Pedagogisk Forsknings- og utviklingsarbeid, Campus Førde
  • Utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner
  • Samhandling for bedre folkehelse