Rådgivar

Kirsti Møller Bruland

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er rådgiver på fakultetet for lærerutdanning, kultur og idret ved campus Sogndal. Har jobbet her siden oktober 2013.
Er lærerutdannet og har studert ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Har tidligere jobbet bla som avdelingsleder ved attføringsbedriften Sogneprodukt as.
Mine arbeidsoppgaver er:
Praksiskoordinator for PPU heltid og deltid
Kontaktperson opptak PPU
Studentveiledning
Saksbehandling
Individuelle utdanningsplaner
Studieplanarbeid
EPN
Overflytting ol
Veileder i Karrieresenteret og holder jobbsøkerkurs
Koordinator for Sogn og Fjordane lærarstemne