Rådgivar

Kirsti Møller Bruland

Kirsti Møller Bruland
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-1023

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er rådgiver på fakultetet for lærerutdanning, kultur og idret ved campus Sogndal. Har jobbet her siden oktober 2013. Er lærerutdannet og har studert ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Har tidligere jobbet bla som avdelingsleder ved attføringsbedriften Sogneprodukt as.

Mine arbeidsoppgaver er:

Studentveiledning

Saksbehandling

Individuelle utdanningsplaner

Studieplanarbeid EPN

Overflytting ol

Veileder i Karrieresenteret og holder jobbsøkerkurs