Førsteamanuensis

Marianne Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er marinøkolog og opptatt av hvordan vi kan ivareta og forvalte biologisk mangfold i fjord og hav. Mine favorittorganismer er dyrene vi finner på havbunnen eller i sedimentene. Disse har ofte spennende miljøhistorier å fortelle!

Noen av mine forskningstema er:

  • Økosystem struktur og funksjon, med fokus på fjord
  • Påvirkning og biologiske effekter av ulike typer forurensing og klimaendringer på marine arter, populasjoner, bestander og økosystem

Jeg underviser i akvatisk økologi på det internasjonale semesterprogrammet From Mountain to Fjords, masterprogrammet Climate Change Management og på bachelorprogrammene Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og Fornybar energi. Jeg veileder gjerne studenter på alle nivå, med interesse for marine problemstillinger. 

Etter min ph.d. i naturvitenskap fra Universitetet i Tromsø har jeg jobbet som seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE (tidligere IRIS) og seniorrådgiver i avdeling for Forsking, internasjonalisering og innovasjon her ved HVL. Jeg er også forskningskoordinator ved instituttet.

Underviser i

  • GE478 Fjord processes
  • BI445 Økologi
  • BI4-301 Climate change ecology

Forskar på

  • Marin bunndyrøkologi
  • Fjordøkologi
  • Økotoksikologi
  • Økosystemmodeller
  • Bologiske effekter

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar