Seniorkonsulent

Tanja Holum

Tanja Holum
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 138

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS), Institutt for velferd og deltaking, studiestad Sogndal.

Administrative oppgåver:

Studierettleiing, kvalitetsarbeid og sakshandsaming knytta til:

- Bachelor i sosialt arbeid

- Bachelor i vernepleie/vernepleie deltid

- Bachelor i barnevern

- Vidareutdanning i aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltaking

- Vidareutdanning i rusproblematikk og rusarbeid.

Kompetanse:

Studieadministrasjon, Felles studentsystem (FS), studiekvalitet, studierettleiing og sakshandsaming.

Bakgrunn:

Eg har bachelorgrad som barnehagelærar, og har 20 års arbeidserfaring som pedagogisk leiar i barnehage. I denne perioda var eg også praksislærar/rettleiar for studentar som gjekk på barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet.

Etterutdanning:

IKT 

Kurs i rettleiing