Seniorkonsulent

Siv Kjersti Schmidt

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider med praksisorganisering ved fakultet ved helse- og sosialvitskap

Har administrativt ansvar for praksis ved institutt for velferd og deltaking (IVD), campus Sogndal: 

  • Bachelor i vernepleie / vernepleie deltid
  • Bachelor i barnevern
  • Bachelor i sosialt arbeid

Arbeider også med praksis for sjukepleieutdanninga ved Campus Førde

Arbeidsoppgåver: 

  • Informasjon om praksis til praksisfelt og studentar
  • Sakshandsaming av varsel om ikkje godkjent praksis og søknader om særplass/tilrettelegging
  • Samarbeidsmidlar ved IVD Sogndal
  • Handsaming av refusjonskrav for bu- og reiseutgifter frå studentar i praksis