Høgskulelektor

Eireen Finden

Arbeids- og kompetanseområde

Aktivitør
Vernepleier
Videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO I og II).
Master i samhandling innen helse- og sosialtjenester.

Underviser i

  • vernepleie, miljøarbeid
  • Kommunikasjon og relasjon
  • Bachelor veiledning
  • Miljøterapi

Forskar på

  • Voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering