Høgskulelektor

Britt Iren Nordeide

Underviser i

  • Norsk 1, 1 - 7. Kompetanse for kvalitet
  • Norsk 1, 5 -10. Kompetanse for kvalitet
  • Norsk. PPU heiltid
  • Norsk 2. GLU 1 - 7

Forskar på

  • Opplevd kvalitet i deltids lærarutdanning
  • Digitale evalueringsformer

Forskargrupper

  • https://www.hvl.no/forsking/gruppe/lesing-skriving-og-sprakutvikling/
  • https://www.hvl.no/forsking/gruppe/research-in-pedagogical-entrepreneurship-ripe/