Dosent

Astrid Karin Elde Berland

Arbeids- og kompetanseområde

Dosent i sykepleievitenskap
Anestesisykepleie
Kvalitativ forskning
Emneansvarlig i Master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie, HVL Haugesund

Underviser i

  • Master i klinisk sykepleie

Forskar på

  • Pasientsikkerhet i akuttavdelinger
  • Pasientsikkerhet i hjemmesykepleien
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Eldre og kronisk syke

Forskargrupper

  • Samhandling og Folkehelse
  • PasientOpplevelser og PasientSikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)