Førstelektor

Ingrid Gilje Heiberg

Underviser i

  • Bachelor i sjukepleie, videreutdanning i Avansert Klinisk sjukepleie, Master i klinisk sjukepleie

Forskar på

  • Internasjonalisering i utdanning