Førstelektor

Ingrid Gilje Heiberg

Underviser i

 • Bachelor i sjukepleie, videreutdanning i Avansert Klinisk sjukepleie, Master i klinisk sjukepleie

Forskar på

 • Internasjonalisering i utdanning
 • Sykepleiernorsk for flerspråklige sykepleierstudenter

Forskargrupper

 • Utdanningsforskning innen helse- og sosialfag profesjoner

Publikasjonar

 • Sykepleiernorsk; veiledning av flerspråklige studenter

  Heiberg, Ingrid Gilje (2020)
 • Hvordan praksisutveksling fremmer sykepleiestudenters evne til å gi omsorg

  Heiberg, Ingrid Gilje, Dahl, Hellen, Eriksen, Kristin Ådnøy (2020)
 • 161219 PRAHA

  Heiberg, Ingrid Gilje (2019)
 • How can studying abroad nurture nurse students’ intelligent kindness?

  Heiberg, Ingrid Gilje, Dahl, Hellen, Eriksen, Kristin Ådnøy (2019)
 • Hva skjer hvis sykepleiestudenter ikke får trening i helsefaglig engelsk?

  Heiberg, Ingrid Gilje, Hjelle, Halle (2019)
 • Vis alle