Professor

Anne Lise Holm

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i Helsefag
Psykisk helsearbeid
Kunnskapsoversikter
Kvalitativ forskning
Forskningsleder (FOU programleder)

Underviser i

  • Psykisk Helsearbeid
  • Eldre og Samfunn

Forskar på

  • Enker og enkemennes helse
  • Eldre som ikke ønsker å leve
  • Multisjuke eldre i kommunal omsorg
  • Safety perceptions of assistive technology for elderly persons living at home.

Forskargrupper

  • Samhandling for bedre folkehelse