Førstelektor

Anny Margrethe Norlemann Holme

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor i helsefag med hovedfokus på sykepleie til akutt kritisk syke
Emneansvarlig i Master i klinisk sjukepleie, studieretning intensivsjukepleie, HVL Haugesund
Institusjonsansvarleg i skikkavurdering, HVL Haugesund og Stord

Forskar på

  • Sykepleieledet oppfølging av pasienter og pårørende etter opphold i norske intensivavdelinger
  • Pasienters erfaringer og opplevelser av egenbehandling hjemme etter dagkirurgi

Forskargrupper