Assisterande instituttleiar

Britt Randby Theodorsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har Grunnskolelærerutdanning 1-7 som funksjonsområde og arbeider med kvalitet i utdanningen. Jeg er medlem i lederteamet for grunnskolelærerutdanningene ved HVL. Jeg har ansvar for utdanningen på våre 3 campus med lærerutdanning: Sogndal, Stord og Bergen med særlig vekt på fagene i vårt institutt KRLE, samfunnsfag, pedagogikk og elevkunnskap, profesjonsrettet pedagogikk og spes ped.