Førstelektor

Angelina Belova

Arbeids- og kompetanseområde

Angelina Belova

Utdannelse: Bachelor i sykepleie fra HSH, Stord;

Mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen;

Pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Sofia – Bulgaria;

og Høgskolepedagogikk fra HSH/HVL.

Yrkeserfaring: All min yrkeserfaring som sykepleier er fra Kommunehelsetjenesten – somatisk og demensomsorg på geriatrisk avdeling, hjemmesykepleien og gruppeleder funksjon i eldreomsorgen.

Jeg jobber som høgskolelektor på HSH/HVL siden høsten 2006 på Bachelorutdanningen i sykepleie med undervisning og veiledning i grunnleggende sykepleie og sykepleie til pasienter med langvarige – kroniske lidelser.  Jeg har faglig ansvar for undervisning, pensum og praksis i Kommunehelsetjenesten både på institusjoner og i hjemmesykepleien og for videreutdannelsen - Avanseret klinisk sykepleie (ELDHELS 1006 / 2006). 

Som førstelektor jobber jeg med forskning- og utvikling innenfor tema – Pedagogisk tilrettelegging for studentenes læring i teori og praksis i Kommunehelsetjenesten.