Førsteamanuensis

Kristin Ådnøy Eriksen

Arbeids- og kompetanseområde

FoU-rådgjevar i FOUSAM http://www.fousam.no/
Prosjektleiar "Recoverykurs og recoveryutdaning"
Førstemanuensis i Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Campus Haugesund
Knytt til Bachelor i sjukepleie i emnet "Sjukepleie, forsking og fagutvikling". Og til vidareutdanninga "Eldre, helse og samfunn".
Forskingsinteresser: Recovery-orienterte tenester, fasilitering av samhandlingsprosessar og samhandlingsforsking.