Fagansvarleg for læringsstøtte

Thomas Mikkelsen

Arbeids- og kompetanseområde

Studentrådgiver for campus Stord/Haugesund. Inntil videre vil all studierådgivning foregå digitalt.  Send meg en mail eller ring hvis du ønsker å lage en avtale.

Tjenesten er et tilbud som gir deg mulighet til å snakke om personlige og private forhold i livs- og studiesituasjonen din. Tjenesten skal være rådgivende, veiledende og forebyggende. Jeg jobber også med tilrettelegging av læringsmiljøet for studenter.

Send meg en mail eller ring hvis du ønsker å lage en avtale.

Kontortid Haugesund: mandag og onsdag, 4 etasje, rom 4066 Kontortid

Stord: tirsdag, torsdag og fredag, rom und 123