Høgskulelektor

Annette Johannessen Haugsgjerd

Annette Johannessen Haugsgjerd
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV326D

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser i ulike emner i pedagogikk og veiledning. Jeg har undervist i Barnehagelærerutdanningen i emnene Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE), Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU), og i etter - og videreutdanningen Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (LPL). Jeg er nå i hovedsak knyttet til grunnskolelærerutdanningene, Høgskolepedagogikk og ulike etter - og videreutdanninger. Faglige interesser: pedagogisk sosiologi, profesjonsutvikling, alternativ opplæring, demokrati i utdanning og barns rettigheter. Knyttet til Nettverk for nyutdannede lærere

Underviser i

  • Pedagogikk og elevkunnskap
  • Veiledning
  • Høgskolepedagogikk

Forskar på

  • Refleksjon og profesjonell utvikling i lærerutdanningen

Forskargrupper