Førstebibliotekar

Kåre Johan Mjør

Arbeids- og kompetanseområde

Akademisk skriving og forskingsstøtte

Underviser i

 • Akademisk skriving og drøfting

Forskar på

 • Russisk historie, idéhistorie, filosofi, kultur og litteratur
 • Kreativitetsomgrepet si historie

Utvalde publikasjonar

 • Smuta: Cyclical Visions of History in Contemporary Russian Thought and the Question of Hegemony

  Mjør, Kåre Johan (2018)
 • Russiske imperium

  Mjør, Kåre Johan (2017)
 • Philosophy, Modernity and National Identity: The Quest for a Russian Philosophy at the Turn of the Twentieth Century

  Mjør, Kåre Johan (2014)
 • A Past of One’s Own: The Post-Soviet Historiography of Russian Philosophy

  Mjør, Kåre Johan (2013)
 • Reformulating Russia: The Cultural and Intellectual Historiography of Russian First-Wave Émigré Writers

  Mjør, Kåre Johan (2011)