Førstebibliotekar

Kåre Johan Mjør

Arbeids- og kompetanseområde

Akademisk skriving og forskingsstøtte

Underviser i

  • Akademisk skriving og drøfting

Forskar på

  • Russisk historie, idéhistorie, filosofi, kultur og litteratur
  • Kreativitetsomgrepet si historie

Utvalde publikasjonar