Organisasjonsdirektør

Tage Båtsvik

Tage Båtsvik
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV211

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjonsdirektøren har eit overordna ansvar for utvikling av HVL sin organisasjon. I dette ligg ansvaret for utvikling og drift av område knytt til:
- Personaltenester, inkl. rekruttering/tilsettingar
- Arbeidsgivarpolitikk
- Medverknad
- Lønsfunksjonen
- Likestilling og mangfald
- Helse, miljø og tryggleik
- Beredskap
- Informasjonstryggleik
- IKT
- Digitalisering
- Organisasjonsutvikling og leiaropplæring
- Dokument og informasjonsforvaltning