Høgskulelektor

Sølvi Anne Eide Lunde

Arbeids- og kompetanseområde

Funksjon: Emneansvarleg for emne 2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetenesten og psykisk helse samt praksisemne heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Bakgrunn: Vidareutdanning innan kreft - og psykiatrisk sjukepleiar samt leiarutdanning. Omlag 30 års erfaring hovudsakleg frå kommunehelsetenesta både som utøvande kreft- og psykiatrisk sjukepleiar samt leiar på ulike nivå.

Praksis: Er praksislærar innan heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Underviser i

 • Fagområde knytta til min bakgrunn med hovedvekt på kroniske og langvarige helseutfordringar og lindrande behandling samt helsefremmande og sjukdomsforebyggande arbeid.

Publikasjonar

 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Avklarende samtaler - Sykepleieres erfaring med ikke planlagte, avklarende samtaler med pasienter i siste fase av livet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Bie, Kristin (2019)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Brukarmedverknad i utdanning Presentasjon ved fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Sogndal

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Langesæter, Marit (2018)
 • Vis alle