Høgskulelektor

Elin Salemonsen

Arbeids- og kompetanseområde

PhD i helse og medisin

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Folkehelsearbeid

Brukerinvolvering

Kvalitativ forskning

Underviser i

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Metode i bachelorutdanningen for sykepleie
  • Empowerment og brukerinvolvering i videreutdanning - Helsesykepleie

Forskar på

  • Folkehelse
  • Brukerinvolvering

Forskargrupper

Publikasjonar