Spesialbibliotekar

Lillian Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar og koordinator på Stord med følgende ansvarsområder: 

BOLK: Rettighetsklarering og bestilling av digitale kompendier fra Kopinor.

LEGANTO: Kontaktperson for pensumlistesystem. 

PUBLIKUMSTJENESTER: Ansvar for daglig drift i biblioteket.

Underviser i

  • EndNote Online
  • EndNote Desktop
  • Kilde- og referansehåndtering - APA
  • Leganto