Seniorkonsulent

Merete Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

Praksisorganisering ved Fakultet for helse og sosialfag, Campus Bergen
sykepleierutdanningen
radiografutdanningen
fysioterapeututdanningen, 3. år
fysioterapeututdanningen, turnus
master i jordmorfag
master klinisk sykepleie
master i klinisk fysioterapi
Saksbehandling
- søknad om praksisplass ut fra særlige behov
- varsel om fare for ikke bestått praksis
Deltar på ulike praksisfora i Helse Bergen/Vest
Sensurregistrering FS
Registrering av studenter i praksis FS
Registrering av sensur i wiseflow
Informasjon til studenter om praksis
Informasjon vedrørende trekking/valg av praksisplasser
Medlem i avdelingsråd
Tillitsvalgt