Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning og forskning om karrierefaglige emner (veiledning, karrierelæring, utdanning).

Se min hjemmeside

Underviser i

 • Karriereveiledning
 • Sosialpedagogisk veiledning i skolen

Forskar på

 • Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet
 • Ungdommers karrierevalg
 • Karriereveilederutdanninger

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Diverse histories, common ground and a shared future: the education of career guidance and counselling professionals in the Nordic countries

  Andreassen, Inga H., Einarsdóttir, Sif, Lerkkanen, Jukka, Thomsen, Rie, Wikstrand, Frida (2019)
 • Å utfordre elevene gjennom læring i utdanningsvalg

  Andreassen, Inga H. (2016)
 • Kjønnslikestilling og utdanning

  Andreassen, Inga H (2014)
 • Den realiserte læreplanen - elevenes erfaringer

  Andreassen, Inga H. (2011)
 • Utdanningsvalg - identitet og karriereveiledning

  Andreassen, Inga H., Andreassen, Inga H., Hovdenak, Sylvi Stenersen, Swahn, Eva (2008)