Førstelektor

Bente Opheim Brathetland

Arbeids- og kompetanseområde

Er historikar med særskild kompetanse på mellomalderen. Har også arbeidd ein del med digital analyse av historisk materiale og digital kompetanse i undervisning og læring. Eg underviser og rettleiar også innan ulike historiedidaktiske tematikkar som angår innhald og bruk av lærebøker, undervisning i samfunnsfag, læreplanar, vurdering og så vidare.

Underviser i

 • Historie i Grunnskulelærarutdanning
 • Master i samfunnsfagdidaktikk
 • Grunnskulelærarutdanninga
 • Master i samfunnsfagdidaktikk

Forskar på

 • Mellomalderhistorie
 • Historiedidaktikk
 • Historiske mytar og forteljingar
 • Mellomalderhistorie
 • Sosiale relasjonar og -nettverk
 • Historiedidaktikk
 • Historiske mytar og forteljingar

Forskargrupper